7. razred

ŠKOLSKA 2020./2021. GODINA

GLAZBENA KULTURA
7r 9 sat priprava onlilne nastave 7,r glazbena kultura ,9.sat
7 r 10 sat priprava onlilne nastave 7,r glazbena kultura ,10.sat
_____________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________

KRAJ ŠKOLSKE 2019./2020. godine

9.6.2020.(utorak) – radi se po rasporedu od petka
sat Matematike preuzmi 7. razred – 9. 6. 2020.
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (il 9 giugno 2020)
_____________________________________________________________
8.6.2020.(ponedjeljak)
sat Matematike preuzmi 7. razred – 8. 6. 2020.
sat Informatike preuzmi 7-8-informatika
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-8-njemački
sat Informatike-izb preuzmi 7-8-informatika-izb
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (l’8 giugno, 2020)
____________________________________________________________
__________________________________________________________
5.6.2020.(petak)
sat Matematike preuzmi od 1.6.2020.(ponedjeljka)
sat Biologije – Ponoviti: Oranice i živa bića na oranicama
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (il 5 giugno, 2020)
__________________________________________________________
4.6.2020.(četvrtak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 4.6.online 7
sat Matematike preuzmi od 1.6.2020.(ponedjeljka)
sat Informatike preuzmi od 1.6.2020.(ponedjeljka)
sat Tehničke kulture-7.b preuzmi 7B ČERIN ZAKLJUČNE KRAJ
__________________________________________________________
3.6.2020.(srijeda)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 3.6. online 7
sat Matematike preuzmi od 1.6.2020.(ponedjeljka)
sat Biologije – Ponoviti: Oranice i živa bića na oranicama
sat Tehničke kulture-7.a preuzmi 7a ČERIN ZAKLJUČNE KRAJ
__________________________________________________________
2.6.2020.(utorak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 2.6.online 7
sat Matematike preuzmi od 1.6.2020.(ponedjeljka)
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-2-njemački
__________________________________________________________
1.6.2020.(ponedjeljak)
sat Matematike preuzmi 7. razred – 1. 6. – 5. 6. 2020_
sat Biologije – Ponoviti: Oranice i živa bića na oranicama
sat Informatike preuzmi 7-1-4-informatika
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (il 1 giugno, 2020)
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-1-njemački
sat Informatike-izb preuzmi 7-1-informatika-izb, a tablicu preuzmi 7-1-vježba
__________________________________________________________
__________________________________________________________
29.5.2020.(petak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi od 25.5.2020.(ponedjeljka)
sat Matematika preuzmi 7. razred – 29. 5. 2020_
sat Biologije preuzmi od 25.5.2020.(ponedjeljka)
sat Talijankog jezika preuzmi VII.a, VII.b (il 29 maggio, 2020)
__________________________________________________________
28.5.2020.(četvrtak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi od 25.5.2020.(ponedjeljka)
sat Matematika preuzmi od 27.5.2020.(srijede)
sat Zemljopisa preuzmi Osnovna Škola Čerin-Kartografske vježbe, a video pogledaj Kartografska vježba
sat Informatike preuzmi 7-25+28-informatika
sat Tehničke kulture preuzmi7B ČERIN prijedlog zaklj.
__________________________________________________________
27.5.2020.(srijeda)
sat Hrvatskog jezika preuzmi od 25.5.2020.(ponedjeljka)
sat Matematika preuzmi 7. razred – 27. 5. i 28. 5. 2020_
sat Biologije preuzmi od 25.5.2020.(ponedjeljka)
sat Povijesti preuzmi Osnovna Škola Čerin-Dubrovnk, a video preuzmi Dubrovnik, Dalmacija i Istra…
sat Zemljopisa preuzmi Osnovna Škola Čerin-Australija,Oceanija i polarni krajevi-ponavljanje, a video preuzmi Australija, Oceanija…
sat Tehničke kulture-7.a preuzmi 7a ČERIN prijedlog zaklj.
__________________________________________________________
26.5.2020.(utorak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi od 25.5.2020.(ponedjeljka)
sat Matematika preuzmi 7. razred – 26. 5. 2020_
sat Glazbene kulture preuzmi Glazbena kultura
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-26-njemački
__________________________________________________________
25.5.2020.(ponedjeljak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi TJEDNI ZADATAK 7.r.25.5.online
sat Matematika preuzmi 7. razred – 25. 5. 2020_
sat Biologije preuzmi 9-27-biologija
sat Informatike preuzmi 7-25+28-informatika
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (il 25 maggio, 2020)
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-25-njemački
sat Informatike-izb preuzmi 7-25-informatika-izb
__________________________________________________________
__________________________________________________________

22.5.2020.(petak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 22.5.7.r.online
sat Matematike preuzmi 7. razred – 22. 5. 2020.
sat Biologije preuzmi 7-Biologija
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (il 22 maggio, 2020)
__________________________________________________________
21.5.2020.(četvrtak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 21.5.online7
sat Matematike preuzmi 7. razred – 20. 5. i 21. 5. 2020.
sat Povijesti preuzmi Osnovna Škola Čerin-Mletačka vlast u Dalmaciji
sat Zemljopisa preuzmi Osnovna Škola Čerin-Artik i Antartika, a video preuzmi Artik i Antartika
sat Informatike preuzmi 7-18-21-informatika
sat Tehničke kulture-7.b preuzmi 7b prakt rad-polica
sat Vjeronauka – preuzmi video Upoznajmo Blaženu Djevicu Mariju
__________________________________________________________
20.5.2020.(srijeda)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 20.5.online7
sat Matematike preuzmi 7. razred – 20. 5. i 21. 5. 2020.
sat Glazbene kulture preuzmi priprava online nastave glazbene kulture 7.razred 33.sat
sat Engleskog jezika preuzmi Sedmi razred_20-5-2020
sat Biologije preuzmi 7-Biologija
sat Povijesti preuzmi Osnovna Škola Čerin-Ponavljanje zrin.-frank. otpor, a video Zrin.-frank.otpor
sat Zemljopisa preuzmi Osnovna Škola Čerin-ponavljanje Oceanija
sat Tehničke kulture-7.a preuzmi 7a vjezba avioni i brodovi
__________________________________________________________
19.5.2020.(utorak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 19.5.online7
sat Matematike preuzmi 7. razred – 19. 5. 2020_
sat Engleskog jezika preuzmi Sedmi razred_19-5-2020
sat Vjeronauka preuzmi video Marija u Crkvi
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-19-njemački
__________________________________________________________
18.5.2020.(ponedjeljak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 7-18-hrvatski .online
sat Matematike preuzmi 7. razred – 18. 5. 2020_
sat Biologije preuzmi 7-Biologija
sat Informatike preuzmi 7-18-21-informatika
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (il 18 maggio, 2020)
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-18-njemački
sat Informatike-izb. preuzmi 7-18-informatika-izb
__________________________________________________________
__________________________________________________________

15.5.2020.(petak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 7-15-hrvatski
sat Matematike preuzmi 7. razred – 15. 5. 2020_
sat Engleskog jezika preuzmi Sedmi razred_15-5-2020
sat Biologije – lekcija: Iskorištavanje i zaštita travnjaka
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (il 15 maggio, 2020)
__________________________________________________________
14.5.2020.(četvrtak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 7-14-HRVATSKI JEZIK
sat Matematike preuzmi 7. razred – 13. 5. i 14. 5. 2020_
sat Tjelesne i zdr.k. preuzmi Priprema-TZK
sat Povijesti preuzmi Osnovna Škola Čerin-Oslobađanje Slavonije,Like i Krbave
sat Zemljopisa preuzmi Osnovna Škola Čerin-Oceanija, a video preuzmi Oceanija
sat Informatike preuzmi 7-11-14-informatika
sat Tehničke kulture-7.b preuzeti 7 vjezba avioni i brodovi
sat Vjeronauka preuzmi 7a-12-vjeronauk, a video preuzmi Liturgijske knjige…
__________________________________________________________
13.5.2020.(srijeda)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 13.5.online
sat Matematike preuzmi 7. razred – 13. 5. i 14. 5. 2020_
sat Tjelesne i zdr.k. preuzmi Priprema-TZK
sat Engleskog jezika preuzmi Sedmi razred_13-5-2020
sat Biologije-7.b – lekcija: Iskorištavanje i zaštita travnjaka
sat Povijesti preuzmi Osnovna škola Čerin-Zrinsko-frankopanski otpor
sat Zemljopisa preuzmi Osnovna Škola Čerin-crtanje zemljovida Australija
sat Tehničke kulture-7.a preuzeti materijal od četvrtka 7.5.za 7b
__________________________________________________________
12.5.2020.(utorak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 7-12-hrvatski-NASTAVNI LISTIĆ Dramatizacija,7.r.
sat Matematike preuzmi 7. razred – 12. 5. 2020_
sat Engleskog jezika preuzmi Sedmi razred_12-5-2020
sat Glazbene kulture preuzmi priprava online nastave glazbene kulture 7.razred 32.sat
sat Tjelesne i zdr.k. preuzmi Priprema-TZK
sat Vjeronauka preuzmi 7a-12-vjeronauk, a video preuzmi Liturgijske knjige…
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-12-njemački
__________________________________________________________
11.5.2020.(ponedjeljak)
sat Hrvatskog jezika pogledaj video Tiho, da ne može tiše
sat Matematike preuzmi 7. razred – 11. 5. 2020_
sat Likovne kulture preuzmi ernesto-7.razred
sat Biologije-7.a – lekcija: Iskorištavanje i zaštita travnjaka
sat Informatike preuzmi 7-11-14-informatika
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (l’11 maggio, 2020)
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-11-njemački
sat Informatike-izb preuzmi 7-11-informatika-izb
__________________________________________________________
__________________________________________________________

8.5.2020.(petak)
sat Matematike preuzmi 7. razred- 8. 5. 2020_
sat Engleskog jezika preuzmiSedmi razred_8-5-2020
sat Biologije-7.b – lekcija: Potrošači
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (l’8 maggio, 2020)
__________________________________________________________
7.5.2020.(četvrtak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 7-7-hrvatski-7.5.online
sat Matematike preuzmi od 6.5.2020.(srijede)
sat Tjelesne i zdr.kulture preuzmi 1588744979672_TZK
sat Biologije-7.a – lekcija: Potrošači
sat Povijesti preuzmi Osnovna Škola Čerin-Apsolutistička-parlamentarna monarhija
sat Zemljopisa preuzmi Osnovna Škola Čerin-Stanovništvo i gospodarstvo Australije ponavljanje, a video preuzmi Australija
sat Tehničke kulture preuzmi 7 b prakt rad-letjelica, a video preuzmi Izrada propelera
sat Informatike preuzmi od 4.5.2020.(ponedjeljak)
__________________________________________________________
6.5.2020.(srijeda)
sat Hrvatskog jezika preuzmi7-6-hrvatski
sat Matematike preuzmi 7. razred – 6. 5. i 7. 5. 2020_
sat Tjelesne i zdr.kulture preuzmi 1588744979672_TZK
sat Engleskog jezika preuzmi Sedmi razred_6-5-2020
sat Biologije-7.b – lekcija:Životinje kontinentalnih travnjaka
sat Zemljopisa preuzmi Osnovna škola Čerin-stanovništvo i gospodarstvo Aus.
sat Povijesti preuzmi Osnovna Škola Čerin-rast gradova
sat Tehničke kulture preuzmi 7a zrakoplovi
__________________________________________________________
5.5.2020.(utorak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 7-5-hrvatski
sat Matematike preuzmi od 4.5.2020.(ponedjeljka)
sat Glazbene kulture preuzmi priprava online nastave glazbene kulture 7.razred 31.sat
sat Tjelesne i zdr.kulture preuzmi 1588744979672_TZK
sat Engleskog jezika preuzmi Sedmi razred 5-5-2020
sat Vjeronauka preuzmi 7-5-vjeronauk
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-5-njemački
__________________________________________________________
4.5.2020.(ponedjeljak)
sat Matematike preuzmi 7. razred- 4. 5. 2020_
sat Biologije-7.a – lekcija:Životinje kontinentalnih travnjaka
sat Informatike preuzmi 7-4-7-informatika, a prezentaciju preuzmi Uredjivanje_prezentacije
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (il 4 maggio, 2020)
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-4-njemački
sat Informatike-izb preuzmi 7-4-informatika-izb
__________________________________________________________
__________________________________________________________
30.4.2020.(četvrtak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 7-30-hrvatski
sat Matematike preuzmi od 28.4.2020.(utorka)
sat Tjelesne i z.kulture preuzmite NOGOMET-TZK
sat Povijesti preuzmi Osnovna škola Čerin- Barok
sat Zemljopisa preuzmi Osnovna škola Čerin-ponavljanje Australija, a video pogledajte Australija
sat Informatike preuzmi od 27.4.2020.(ponedjeljka)
sat Tehničke kulture preuzmi 7b zrakoplovi
________________________________________________________
29.4.2020.(srijeda)
sat Hrvatskog jezika preuzmi Papirnati džeparac,7.r.29.4.online
sat Matematike preuzmi od 28.4.2020.(utorka)
sat Tjelesne i z.kulture preuzmite NOGOMET-TZK
sat Engleskog jezika preuzmi Sedmi razred 29-4-2020
sat Povijesti preuzmi Osnovna škola Čerin-Katolička obnova
sat Zemljopisa preuzmi Osnovna škola Čerin-Australija
sat Tehničke kulture preuzmi7a brodovi
________________________________________________________
28.4.2020.(utorak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 7-28-hrvatski
sat Matematike preuzmi 7. razred- 28. 4. 2020_
sat Glazbene kulture preuzmi priprava 7.razred 30.sat
sat Tjelesne i z.kulture preuzmite NOGOMET-TZK
sat Engleskog jezika preuzmi Sedmi razred 28-4-2020
sat Vjeronauka preuzmi 7-28-Vjeronauk, a video preuzmi sum.ba vjeronauk 7
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-28-njemački
________________________________________________________
27.4.2020.(ponedjeljak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 7-27-hrvatski, a OBAVIJEST preuzmi OBAVIJEST ZA 7
sat Matematike preuzmi 7. razred – 27. 4. 2020_
sat Informatike preuzmi 7-27-30-informatika, a prezentaciju pogledaj Animacijski_efekti
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (il 27 aprile, 2020)
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-27-njemački
sat Informatike-izb. preuzmi 7-27-informatika-izb
__________________________________________________________
__________________________________________________________

24.4.2020. (petak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi Imperativ,7online 24.4.
sat Matematike preuzmi 7. razred- 24. 4. 2020_
sat Engleskog jezika preuzmi Sedmi razred 24-4-2020
sat Biologije -Ponavljanje onečišćenje i zaštita voda
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (il 24 aprile, 2020)
________________________________________________________________

23.4.2020.(četvrtak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 7-23-hrvatski
sat Tjelesne i z.kulture preuzmite Odbojka- Marijo Ostojić(1)
sat Povijesti preuzmi Osnovna škola Čerin-reformacija
sat Zemljopisa preuzmi Osnovna škola Čerin-tematsko ponavljanje S.i J. Amerika
sat Informatike preuzmi od 20.4.2020.(ponedjeljka)
sat Tehničke kulture preuzmi 7b brodovi
________________________________________________________________

22.4.2020. (srijeda)
sat Hrvatskog jezika preuzmi Imperativ 7,online
sat Tjelesne i z.kulture preuzmite Odbojka- Marijo Ostojić(1)
sat Engleskog jezika preuzmi Sedmi razred 22-4-2020
sat Biologije – lekcija: Zaštita voda
sat Povijesti preuzmi 7-povijest-22-Vojne krajina
sat Zemljopisa preuzmi Osnovna škola Čerin-Argentina i Čile
sat Tehničke kulture preuzmi 7a vjezba strojevi aparati i agregati
________________________________________________________________

21.4.2020. (utorak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 7-21-hrvatski Ponavljanje književnih pojmova,7.r.online, a video pogledajte Ponavljanje knj.pojmova
sat Matematike preuzmi 7. razred – 21. 4. 2020_
sat Glazbene kulture preuzmi 7-21-Glazbena kultura 7
sat Tjelesne i z.kulture preuzmite Odbojka- Marijo Ostojić(1)
sat Engleskog jezika preuzmi Sedmi razred 21-4-2020
sat Vjeronauka pogledaj na Crkvene zgrade
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-21-njemački
________________________________________________________________
20.4.2020. (ponedjeljak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi 7-20-hrvatski-Opisivanje 7.r.online
sat Matematike preuzmi 7. razred – 20. 4. 2020_
sat Likovne kulture preuzmi ernesto-7.razred
sat Biologije – lekcija: Zaštita voda
sat Informatike preuzmi 7-20-informatika, a prezentaciju preuzmi 7-20-informatika_redovni_Oblikovanje_teksta_na_slajdovima-ilustracije
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (il 20 aprile, 2020)
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-20-njemački
sat Informatika-izb preuzmi 7-20-informatika-izb, video Osnovne funkcije u excelu
________________________________________________________________
________________________________________________________________

8.4.2020.(srijeda)
sat Hrvatskog jezika preuzmi od 7.4.2020.(utorka)
sat Matematike preuzmi 7. razred – 8. 4. 2020_
sat Tjelesne i zdr.kulture preuzmi _Priprema
sat Engleskog jezika preuzmiSedmi razred_8-4-2020
sat Biologije preuzmi od 6.4.2020.(ponedjeljka)
sat Povijesti preuzmi Osnovna škola Čerin-Sabor u Cetinu
sat Zemljopisa preuzmi Osnovna škola Čerin-Brazil
sat Tehničke kulture preuzmi 7 vrste i zadaća strojeva
________________________________________________________________
7.4.2020.(utorak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi Online 7r.,7.4.2020.
sat Matematike preuzmi 7. razred – 7. 4. 2020_
sat Glazbene kulture preuzmi 7-7-glazbena, a pjesmu poslušati i naučiti Nitko kao Ti
sat Tjelesne i zdr.kulture preuzmi _Priprema
sat Engleskog jezika preuzmi Sedmi razred_7-4-2020_Tanja Nakić
sat Njemačkog jezika preuzmi od 6.4.2020.(ponedjeljka)
_____________________________________________________________________
6.4.2020.(ponedjeljak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi Online 7.r od 6.4.2020.
sat Matematike preuzmi 7. razred – 6. 4. 2020_
video materijal nastave Likovne kulture za 2.tjedan i Uskrsne blagdane preuzmi 7.razred
sat Biologije preuzmi 7-6-Biologija
sat Informatike preuzmi 7-6-informatika, a prezent.7-Izrada prezentacije
sat Talijanskog jezika preuzmiVII.a, VII.b (il 6 aprile, 2020)
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-6-7-njemački
sat Informatike – izb preuzmi 7-6-informatika-izb a privitak – zadatak pogledaj 6-4-vježba
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.4.2020.(petak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi Obavijest za sedmaše,3.4.
sat Matematike preuzmi 7. razred- 3. 4. 2020_
sat Engleskog jezika preuzmi Sedmi razred_3-4-2020_Tanja Nakić
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (il 3 aprile, 2020)
_______________________________________________________________
2.4.2020.(četvrtak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi7-2-hrvatski
sat Matematike preuzmi 7. razred-1. 4. i 2. 4. 2020_
sat Tjelesne i zdr.kulture preuzmi _Priprema
sat Informatike preuzmi iz 30.3.2020. (ponedjeljak)
sat Tehničke kulture preuzmi 7b vjezba (1)
sat Vjeronauka preuzmi s linkaTajna Božjeg služenja i link Novo lice Crkve u 20 st.
_______________________________________________________________
1.4.2020.(srijeda)
sat Hrvatskog jezika preuzmi Kondicional vježba online
sat Matematike preuzmi 7. razred-1. 4. i 2. 4. 2020_
sat Tjelesne i zdr.kulture preuzmi _Priprema
sat Engleskog jezika preuzmiSedmi razred_1-4-2020_Tanja Nakić
sat Biologije – naučiti: Hranidbeni odnosi u stajaćicama
sat Tehničke kulture preuzmi 7a aparati strojevi i agregati

_______________________________________________________________
31.3.2020. (utorak)
sat Hrvatskog jezika preuzmiKondicional online
sat Matematike preuzmi7. razred-31. 3. 2020_
sat Glazbene kulture 7-glazbena-kultura
sat Tjelesne i zdr.kulture preuzmi _Priprema
sat Engleskog jezika preuzmi Sedmi razred_31-3-2020_Tanja Nakić
sat Vjeronauka preuzmi s linka Novo lice Crkve u 20 st. i link Rimski biskup
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-31-njemački
_______________________________________________________________
30.3.2020. (ponedjeljak)
sat Hrvatskog jezika preuzmi(tjedni zadatak) K.prvi Online
sat Matematike preuzmi 7. razred-30. 3. 2020_
sat Likovne kulture preuzmi ernesto-7.razred
sat Biologije – naučiti: Hranidbeni odnosi u stajaćicama
sat Informatike preuzmi 7-30-2-informatika
sat Talijanskog jezika preuzmi VII.a, VII.b (il 30 marzo, 2020)
sat Njemačkog jezika preuzmi 7-30-njemački
sat Informatike – izb preuzmi 7-informatika-izb-30 a privitak – prezentaciju 33_34_Funkcije
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
27.3.2020. (petak)
sat Hrvatskog jezika pogledaj u 23.3.2020.
klikni na link Matematike i preuzmi sadržaj7. razred- 27. 3. 2020_
klikni na link Engleskog jezika i preuzmi 7-27-engleski
Sat Povijesti preuzmi klikom Hrvatska i ugarska pod Osmanlijama
Za sat Biologije pogledaj upute od 23.3.2020.
sat Talijanskog jezika preuzmi klikom na link VII.a, VII.b (il 27 marzo, 2020)

_____________________________________________________________________________________

26.3.2020. (četvrtak)
sat Hrvatskog jezika pogledaj u 23.3.2020.
klikni na link Matematike i preuzmi sadržaj sa 25.3.2020.(srijeda)
sat Tjelesne i zdr.kulture ponovi kao 24.3.2020.
Za sat Biologije pogledaj u 23.3.2020.
za sat Informatike pogledaj u 23.3.2020.
za sat Tehničke kulture preuzmi7 aparati strojevi i agregati

_____________________________________________________________________________________

25.3.2020. (srijeda)
sat Hrvatskog jezika pogledaj u 23.3.2020.
klikni na link Matematike i preuzmi sadržaj 7. razred-25. 3. i 26. 3. 2020_
sat Tjelesne i zdr.kulture ponovi kao 24.3.2020.
klikni na link Engleskog jezika i preuzmi 7-25-engleski
Za sat Biologije pogledaj upute od 23.3.2020.
za sat Povijesti preuzmi 7-25-povijest-Osmanlije
za sat Zemljopisa preuzmi 7-Meksiko
za sat Tehničke kulture preuzmi 7 vjezba
_______________________________________________________________________________________

24.3.2020. (utorak)
sat Hrvatskog jezika pogledaj u 23.3.2020.
klikni na link Matematike i preuzmi sadržaj7. razred-24. 3. 2020_
klikni na link Glazbene kulture 7r glazbena kultura
sat Tjelesne i zdr.kulture tjeledna i zdr_kul
klikni na link Engleskog jezika i preuzmi 7-24-engleski
sat Njemačkog jezika pogledaj u 23.3.2020.

_________________________________________________________________________________________

23.3.2020. (ponedjeljak)
klikni na link Hrvatskog jezika i preuzmi sadržaj Obavijest za 7.r.23 do 27.3.2020.
klikni na link Matematike i preuzmi sadržaj 7. razred-23. 3. 2020_
klikni na link Biologije i preuzmi 7-23-biologija
klikni na link Informatike i preuzmi sadržaj7-23-informatika
klikni na link Talijanskog jezika i preuzmi sadržaj 7a,7b – il 23 marzo, 2020
klikni na link Njemačkog jezika i preuzmi 7-njem-23_24
klikni na link Informatike – izborni i preuzmi 7-informatika-izb-23

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
20.3.2020. Rješenja zadataka iz Hrvatskog jezika pogledajte ovdje
Rješenja Futur drugi i
Rješenja futur drugi (2)

Rješenja zadataka iz Matematike klikni 7. razred-Rješenja zadataka (16. 3.- 20.3.)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

20.3.2020.(petak)

Hrvatski jezik – preuzmi klikom na link 7-20-hrvatski
Matematika – preuzmi klikom na link 7. razred-4. sat – Jedn. oblika ax + b = 0
Engleski jezik preuzmi klikom na link20-engleski-7-razred
za sat Biologije pogledaj upute od 16.3.2020.
———————————————————————————————
19.3.2020. (četvrtak)

Hrvatski jezik – preuzmi klikom na link 19.3. sedmi razred-hrvatski i pogledajte “Hrvatski jezik 6.r – Izricanje budućnosti futurom drugim” na YouTube-u
sat Tjelesne i zdr.kulture -Testiranje motoričkih sposobnosti
za sat Biologije pogledaj upute od 16.3.2020.
Povijest – preuzmi klikom na link Osnovna škola Čerin- otkriće pomorskog puta za Indiju
Zemljopis – preuzmi klikom na link Osnovna škola Vladimira Pavlovića-Kanada
Tehnička kultura – preuzmi klikom na link 7b vjezba
Vjeronauk -preuzmi klikom na link vjeronauk -7-19
Informatika redovni klikni na 16.3.2020.

____________________________________________________________________________________________

18.3.2020. (srijeda)

Hrvatski jezik – preuzmi klikom na link 18.3.FUTUR I, 7.r.-hrvatski
Matematika – preuzmi klikom na link 7. razred-3. sat – Lin. jedn. –(2)
sat Tjelesne i zdr.kulture -Testiranje motoričkih sposobnosti
Engleski jezik preuzmi klikom na link18-3-engleski-7-razred
za sat Biologije pogledaj upute od 16.3.2020.
Povijest – preuzmi klikom na link Osnovna škola Čerin-velika geografska otkrića (1)
Zemljopis – klikom preuzmi datoteku 7razred-zemljopis-srijeda
Tehnička kultura – preuzmi link 7A toplinska vrijednost goriva
——————————————————————————————–

17.3.2020. (utorak)

Hrvastki jezik – preuzmi klikom na link 7-razred17-3-hrvatski jezik
Matematika – preuzmi klikom na link 7. razred-2. sat – Lin. jedn.- (1)
Glazbena kultura – preuzmi klikom na link Izvođenje onlilne nastave 7r glazbena kultura
sat Tjelesne i zdr.kulture -Testiranje motoričkih sposobnosti
Engleski jezik preuzmi klikom na link 17-engleski-7-razred
Vjeronauk -preuzmi klikom na link VJERONAUK – 7 – 17
sat Njemačkog jezika pogledaj u 16.3.2020.

_______________________________________________________________________________________________

16.ožujka 2020.
Likovna kultura – nastavak realizacije po uputama koje je nastavnik dao na temu “Uskrs”, tehnika – tempere, slobodan pristup.
klikom na dokument preuzmite zadatke iz matematike, njemačkog jezika, talijanskog jezika, biologije, informatike, informatike – izb
7 razred dana 16.(ponedjeljak)3.2020.