Povijesni prikaz osnovne škole na Čerinu

Prva i jedina franjevačka osnovna škola u Brotnju otvorena je 1867. u Gradnićima, u župnoj kući. Župa u Gradnićima je u to vrijeme pokrivala cijelo područje Brotnja. Od ove župe kasnije su se odvojile župe: Čerin, Međugorje i Čitluk. Tek dolaskom austrougarske uprave na naše prostore počelo je cjelovito i sustavno obrazovanje djece, ito otvaranjem prve državne Komunalne škole u Gradnićima 1879.  Ta škola u Gradnićima radila je i ranije kao franjevačka katolička osnovna škola. Sve do 1881. godine nastavu su izvodili franjevci, a od 1881. nastavu su izvodili i svjetovna lica. Druga otvorena škola na području Brotnja bila je u Međugorju, ito školske godine 1902./1903. Nakon toga iduće školske godine otvorena je Osnovna škola u Čitluku 1904./1905, zatim Osnovna škola u Čerinu 1905./1906. Od tada možemo s pravom reći da su škole bile nositelji širenja pismenosti, kulture i nositelji sveukupnog duhovnog i materijalnog napretka u broćanskim selima. Ako bi kronološki poredali razvoj školstva od četverorazrednog pa sve do devetorazrednog obrazovanja možemo ga prikazati ovako: Osnovna škola Čerin je od godine 1905. pa sve do godine 1950 radila kao četverorazredna škola, a od godine 1950./51. uvodi se šestorazredno obrazovanje djece koje traje sve do 1957. godine. Nakon završenog šestorazrednog obrazovanja oni učenici koji su mogli, pohađali su nižu realnu gimnaziju u Čitluku.  Od školske 1957./58 uvodi se osmorazredno obrazovanje djece koje traje sve do 2009., a od školske 2009./10 uvodi se novo moderno devetorazredno obrazovanje djece.

Pero Petrušić

Za pročitati više preuzmi dokument Povijesni orikazOS_Cerin_za_web