Vijeće roditelja

Ime i prezime razred
Antonela Beljo I.a
Slaven Džida I.b
Valentina Radišić II.
Mirjana Stojić III.a
Ružica Mandžo III.b
Katarina Beljo IV.
Mario Prusina V.a
Mladenka Barbarić V.b
Marijana Barbarić VI.a
Sanda Sušac VI.b
Vitomir Mandić VII.a
 Ana Barbarić VII.b
Pero Prusina VIII.a
Maja Prusina VIII.b
Pero Prusina (Pela) IX.
Mirjana Milićević D.V.Ograđenik
Ruža Miletić D.V.Ograđenik
Anita Lesko Blatnica
Ilijana Bulić Blatnica
Antonija Sušac Blatnica
Nikolina Sušac Blatnica