Izlet djelatnika u Boku Kotorsku

 

Dana 20. lipnja 2019. za djelatnike OŠ Čerin bio je organiziran izlet u Boku Kotorsku (Crna Gora). Posjetili smo župu sv. Jeronima u Herceg Novom gdje nas je ugostio  velečasni Siniša Jozić. Poveo nas do crkve sv. Leopolda Bogdana Mandića i župne crvke sv. Jeronima u kojoj je kršten sveti Leopold Mandić. Pokazao nam znamenitosti župe i mjesta što Herceg Novi čini lijepim hodočasničkim mjestom za gore navedene svece. Kasnije smo se u putili u Perast, naš domaćin u Perastu bio je don Srećko Majić, Hercegovac, župnik. Perast (talijanski Perasto) je malo primorsko naselje. Najveći je spomenik Boke Kotorske, cijeli je na kamenu i cijeli kameni. U njemu se nalaze palače, crkve i kamene kuće. Prema župnikovim riječima najveći uspon Perasta bio je u 17. stoljeću kada su imali najvećeg hrvatskog baroknog slikara Tripa Kokolju, nadbiskupe Andriju Zmajevića i Vicka Zmajevića koji je postao zadarski nadbiskup. Tada su imali oko 2.300 stanovnika i svi su bili katolici, pretežito Hrvati, a bilo je i onih koji nisu hrvatske nacionalnosti, primjerice Talijana. Imali su 20 crkava i bogat kulturni i vjerski život, kao i običaje. Jedan od najljepših događaja u povijesti Perasta bio je 15. svibnja 1654. kada su uspjeli pobijediti Osmanlije i sačuvati svoju slobodu. O tome koliko župa Perast danas broji katolika Hrvata, don Srećko kaže:  “U župi ima ukupno 220 stanovnika stalnih, od koji je 80 katolika. Veliko iseljavanje Hrvata zabilježeno je 1900. godine. Dogodila su se nakon Prvog i Drugog svjetskog rata, kao i nakon posljednjeg, Domovinskog rata.” Gospa od Škrpjela, vještački otok, nastao nabacivanjem kamena na podvodnu hrid. Do današnjih dana sačuvan je običaj ritualnog bacanja kamena oko otoka svakog 22. srpnja, kao spomen na dan kada su 1452. godine na hridi – škrpjelu, dvojica braće, ribara pronašli sliku Bogorodice sa malim Kristom, što je Peraštanima bio i povod za izgradnju crkve. U smiraj dana povorka okićenih barki napunjenih kamenjem kreće prema Gospi. Kao vrhunac svečanosti, u more oko otoka baca se doneseno kamenje i barke se vraćaju natrag. U manifestaciji tradicionalno sudjeluju samo muškarci. Sama crkva podignuta je 1630. godine, a osmokutna kapela dodana je četrdeset godina kasnije.

Odlazeći na svoja duga, u to vrijeme često i opasna putovanja, pomorci su imali običaj da se zavjetuju Gospi od Škrpjela da će joj se na ovaj ili onaj način zahvaliti ako se živi i zdravi vrate s plovidbe raznim morima svijeta. Škrpjelska Gospa bila je poznata ne samo u Boki, nego duž cijele obale, o čemu svjedoče i arhivske sheme brodova koji su nosili njezino ime. Od XVI. stoljeća do sada bilo ih je oko 150. U početku, njihov zavjet sastojao se u tome da daju doprinos i izgrade ovaj otok. Nakon toga, na njemu su sagradili zavjetnu crkvu, a onda je, od putovanja do putovanja, opet zavjetima, obogatili. U znak zahvalnosti, vraćajući se sa dalekih putovanja donosili su joj darove, najskuplje i najskupocjenije predmete iz cijeloga svijeta – kineske vaze, porculan, zlato, srebro…

Tako se danas na ovom mjestu nalazi bogata riznica raznih predmeta neprocjenjive vrijednosti, a svima je zajedničko da su zavjetni darovi koje su ljudi poklanjali Gospi od Škrpjela iz zahvalnosti što ih je čuvala na dalekim putovanjima ili što im je pomogla u ozdravljenju nakon teške bolesti. Zato svaki zavjetni poklon, svaka srebrna ploča – a srebro je u to vrijeme bilo vrjednije od zlata – ima svoju priču o jednoj ljudskoj sudbini.

Među najimpresivnijim i najinteresantnijim zavjetnim darovima je dar koji je crkvi zavjetovala Jacinta Kunić iz Perasta koja je, čekajući svoga muža pomorca, da se vrati s  dalekih putovanja, 25 godina zlatnim i srebrnim nitima i vlasima svoje kose izvezla sliku koja prikazuje gornji dio glavnog oltara crkve sa slikom Bogorodice prekrivenom srebrnim okovom.

U Perastu smo se zahvaljujući don Srećku Majiću okrijepili i duhovno i tjelesno, i nakon toga krenuli u razgledavanje grada Kotora.

Velika hvala don Siniši Joziću, don Srećku Majiću na lijepi riječima i našem vodiču Božimiru Previšiću.

Iza nas je ostalo lijepo putovanje okićeno jednim lijepim uspomenama.

You may also like...