Održano predavanje: „Baci kocku, igraj na život“

U našoj školi, za učenike završnih razreda organizirana je predavanje na temu štetnosti ovisnosti o kockanju.
Na različite aspekte ovog sve raširenijeg problema učenike je upozorio prof. Marko Romić, spec. traumatske psihologije. Prof. Romić je na predavanju učenike upoznao s nekoliko primjera patoloških kockara iz vlastite prakse i problemima koje kockanje nosi sa sobom, a na predavanju su učenici imali priliku pogledati i vido prilog sa svjedočanstvima liječenih ovisnika.

Osnovna škola Čerin već četvrti put organizira ovakvo predavanje. U cilju realizacije preventivnog programa neophodna je suradnja sa stručnjacima van škole.
Problem ovisnosti o kockanju kod nas u Hercegovini, ali i u cijeloj BiH, je nevjerojatno velik, mi kao društvo, nismo dovoljno svjesni tog problema. Događaju se užasne stvari, od toga da djeca u školi zanemaruju svoje školske obveze, zanemaruju obiteljske obveze, i do toga da kako imaju više novca sve više ga troše na kockanje.

Interes za predavanja o štetnosti ovisnosti o kockanju u školama je velik. Ovakva predavanja Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Mostar pokrenuo je kako bi utjecao na informiranost i svijest ljudi o ovom problemu i opća je ocjena da bi cijela društvena zajednica trebala sudjelovati u rješavanju problema ovisnosti o kockanju.

 

You may also like...