PLODOVI RODITELJSKIH PORUKA

POZITIVNE RODITELJSKE PORUKE


Oduvijek se onome što su roditelji govorili svojoj djeci o tome što je dobro, loše, lijepo ili ružno kao važnim odrednicama kojih se treba pridržavati u životu, duhovnim ili životnim kategorijama ali i o svakodnevnim, običnim stvarima, davalo veliko značenje. Štoviše, u nekim vremenima kada je pisana riječ puku bila nedostupna iz najrazličitijih razloga, a o drugima, danas uobičajenim, sredstvima javne komunikacije nije se ni sanjalo, znanjima prenošenja „s koljena na koljeno“, riječima roditelja, baka i djedova pridavala se izuzetno velika važnost, svakako daleko veća nego danas. Te su se upute i znanja prenosili u obiteljima kao svojevrsno posebno vrijedno obiteljsko blago. Pozitivne roditeljske poruke ili poruke zdravlja djetetu će pomoći da donese poželjne, zdrave takve rane odluke koje će mu osigurati uspostavljanje bazične sigurnosti, pozitivne slike o sebi, osjećaja samopouzdanja, neovisnosti i kvalitetne prilagodbe u emocionalnom, obiteljskom, socijalnom i profesionalnom pogledu. Tako će ga one štititi i poput cjepiva držati imunim na mnogobrojne činitelje rizika, stresne pa i traumatske situacije u životu i omogućiti mu da ih sve prebrodi bez psihološke pomoći. U osnovi one pomažu djetetu da stvori siguran unutrašnji integritet i kvalitetan na egalitarnim osnovama temeljen odnos s okolinom osnažujući ga u bitnim područjima opstojanja i djelovanja. Takve poruke su:

  • Volim te! Ti si moje/naše dijete!
  • Ti si u redu i drugi su u redu!
  • Budi samostalan! Ne budi ovisan!
  • Budi ono što jesi i to razvijaj koliko možeš!
  • Pomozi drugima i sebi ćeš!
  • Imaj mjere! Sve što je pretjerano, nije dobro!
  • Nastoj uvijek i u svakoj situaciji vidjeti što je dobro!
  • Slobodno sanjaj! Imaj svoj san i ako budeš dovoljno nastojao i ostvariti ćeš ga!

 

Poruke zdravlja šalju se kao i sve ostale verbalno i neverbalno direktnim, jasnim i konkretnim porukama i indirektnim, koji put i sa skrivenim značenjima. Ove poruke, bez obzira na moguće načine slanja svakako trebaju biti jednoznačne kako bi dijete točno znalo što se poručuje, kakvim ga vide, doživljavaju li što od njega i očekuju. U svakom slučaju ove i njima slične poruke, ukoliko mu se redovito upućuju od najranijeg djetinjstva, pomažu djetetu u njegovom kvalitetnom psihičkom razvoju, strukturiranju osobnosti, uspostavljanju bazične sigurnosti, pozitivne slike o sebi, samopoštovanja i samopouzdanja i tijekom vremena mu omogućuju emocionalnu, obiteljsku, socijalnu pa i profesionalnu prilagodbu, osnove zdravog, uspješnog i sretnog života. Osoba koja je tako „opremljena“ za života praktički je psihički cijepljena i uspješno se uspijeva sačuvati s činiteljima rizik svih vrsta i intenziteta. Ona će i u najvećim iskušenjima naći načina kako odgovoriti na pritiske i najtežih stresora i umjesto traume ili stresa vlastitim snagama prevladati kriznu situaciju, a ukoliko je ova suviše teška i opasna, naći će saveznika uz čiju će suradnju izići iz krize s minimalnim posljedicama. U svakom slučaju osoba tako pripremljena za život, neće imati potrebu za psihološkom pomoći u vidu psihoaktivnih sredstava, ulaska u skupinu u kojoj dominira socijalno neprihvatljivo, patološko ili kriminalno ponašanje. Uspiju li roditelji koristeći poruke zdravlja izgraditi osobnost svog djeteta tako da odabere i učvrsti se u životnoj poziciji zdravlja „+ +“ osigurali su ga za vrijeme u kojem živi od vrlo realnih opasnosti upadanja u asocijalne, antisocijalne, kriminalne ili ovisničke probleme iz kojih najčešće nema povratka. Isto tako ono će biti osigurano i od opasnosti upadanja u psihičku neravnotežu, neurotski, granični ili psihotični poremećaj. U svakom slučaju tako će ga pripremiti za uspješan, zadovoljan, zdrav i sretan život, učiniti ga prihvaćenim u svim sredinama i zadovoljnim sobom te neće tragati za surogatima sreće.

Marija Prusina