Popis odabranih udžbenika za školsku 2022./2023. godinu

1.razred

2. PREDMETUDŽBENIKAUTORNAKLADA
HRVATSKI JEZIKTajna slova 1.i 2. polug. udžbenikTerezija Zokić, Jadranka Bralić, Marija MusaŠN (Školska naklada)
MATEMATIKAMoj sretni broj 1.i nast. ListićiD.Miklec, Prtajin, RogićŠN
PRIRODA I DRUŠTVOMoje okružje 1.De Zan, Haločer,VasiljŠN
GLAZBENA KULTURARazigrani zvuci 1.Ćubela, Jandrašek, Stanišić, ŠimunovŠN
LIKOVNA KULTURALikovna mapa ALFA
VJERONAUKudžbenikLOGOVITA
 
  • 2. razred
PREDMETUDŽBENIKAUTORNAKLADA
HRVATSKI JEZIKTajna slova 2.,1 i 2. polugodište, udžbenik i radna bilježnicaTerezija Zokić, Jadranka Bralić, Marija MusaŠN
MATEMATIKAMoj sretan broj 2 udžbenik i radna bilježnicaD.Miklec, Prtajin, JakovljevićŠN
PRIRODA I DRUŠTVOMoje okružje 2 udžbenik i radna bilježnicaDe Zan ,Vasilj, MadžarŠN
GLAZBENA KULTURARazigrani zvuci 2.Stanić, Jandrašek,ŠN
ENGLESKI JEZIKSMILES 1 + radna bilježnicaJenny Dolley, Virginia EvansALFA
LIKOVNA KULTURABLOK 2  
VJERONAUKUdžbenik i radna bilježnica LOGOVITA
  • 3. razred
PREDMETUDŽBENIKAUTORNAKLADA
HRVATSKI JEZIKTajna slova 3 čitanka, udžbenik i radna  bilježnicaZokić, Bralić, MusaŠN
MATEMATIKAMoj sretan broj 3 udžbenik i radna bilježnicaMiklec, Prtajin, Rogić, Binder, GrgurićŠN
PRIRODA I DRUŠTVOMoje okružje 3 udžbenik i radna bilježnicaDeZan,Vasilj, MadžarŠN
GLAZBENA KULTURARazigrani zvuci 3Jandrašek, Stanišić, ĆubelaŠN
ENGLESKI JEZIKSMILES 2 + radna bilježnicaJenny Dolley, Virginia EvansALFA
VJERONAUKUdžbenik i radna bilježnica LOGOVITA
  • 4. razred
PREDMETUDŽBENIKAUTORNAKLADA
HRVATSKI JEZIKTajna slova 4,čitanka, udžbenik, radna bilježnicaZokić,Bralić, MusaŠN
MATEMATIKAMoj sretni broj 4.udžbenik, radna bilježnicaSkupina autoraŠN
PRIRODA I DRUŠTVOMoje okružje 4.udžbenik, radna bilježnicaDe Zan,Vasilj, Nejašmić, MadžarŠN
GLAZBENA KULTURAGlazbeni zvuci 4.Ćubela, Jandrašek, StanišićŠN
ENGLESKI JEZIKSMILES 3 + radna bilježnicaJenny Dolley, Virginia EvansALFA
VJERONAUKUdžbenik i radna bilježnica LOGOVITA
  • 5. razred
PREDMETUDŽBENIKAUTORNAKLADA
HRVATSKI JEZIKTajna slova 5,čitanka,udžbenik i radna bilježnicaZokić, Bralić, MusaŠN
MATEMATIKAMoj sretan broj 5 udžbenik i radna bilježnicaBinder, Mesaroš-Grgurić, VejićŠN
PRIRODA I DRUŠTVOMoje okružje 5, udžbenikDeZan, Vranješ, Šoljan, Madžar, VasiljŠN
GLAZBENA KULTURARazigrani zvuci 5Jandrašek,ĆubelaŠN
ENGLESKI JEZIKSMILES 4 + radna bilježnicaJenny Dolley, Virginia EvansALFA
LIKOVNA KULTURALIKOVNA MAPA ili blok broj 4  
  VJERONAUKudžbenik i radna bilježnicaLOGOVITA

Bilježnice: Velike bilježnice debelih korica za hrvatski jezik, matematiku i prirodu i društvo.

  • 6. razred
PREDMETUDŽBENIKAUTORNAKLADA
HRVATSKI JEZIK 6Čitanka, udžbenik i radna bilježnicaTežak, Bacan, Boban, Čubrić, Mesić, Paun, KrešićŠN
MATEMATIKAMATEMATIČKI IZAZOVI 6  (udžbenik i zbirka) ALFA
PRIRODAPriroda 6 Bendelja, Lugar, Operta, Stanić, Koštroman i dr.ŠN
GLAZBENA KULTURASvijet glazbe 6 ALFA
ENGLESKI JEZIKDip in 5Ban, SivrićŠN
LIKOVNA KULTURALikovna mapa 6  
POVIJESTPovijest 6Sanja Cerovski, Nikola LovrinovićŠN
ZEMLJOPISGea 6Milan Ilić, Danijel Orešić i Ivan MadžarŠN
INFORMATIKALike IT 6D. Rade, B. Šantalab, L. Novaković, S. Valjan ĐogićALFA
TEHNIČKA KULTURATehnička kultura 6Olić, Sunko, Ovčarić, Raguž i CrnojaALFA
NJEMAČKI JEZIKLERGEN SINGENGordana Matolek Veselić, Vlada Jagacić i Damir VeličkiALFA
VJERONAUKUdžbenik i radna bilježnica LOGOVITA
  • 7. razred
PREDMETUDŽBENIKAUTORNAKLADA
HRVATSKI JEZIK 7Čitanka, Udžbenik i radna bilježnicaŠojat, Musa, Težak, Bacan, Boban, Čubrić, Mesić, Paun, TokićŠN
MATEMATIKAMatematički izazov 7 (udžbenik i zbirka) ALFA
BIOLOGIJAPriroda 7Bendelja, Budić, Operta, Pongrac i dr.ŠN
GLAZBENA KULTURASvijet glazbe 7 ALFA
ENGLESKI JEZIKDip in 6Mardešić, SivrićŠN
LIKOVNA KULTURALikovna mapa 7  
POVIJESTPovijest 7Željko Brdal, Margita Madunić i Nikola LovrinovićŠN
ZEMLJOPISGea 7Milan Ilić, Danijel Orešić i Ivan MaždarŠN
INFORMATIKALike it 7Šantalab, Toić, DalčićALFA
TEHNIČKA KULTURATehnička kultura 7Olić, Sunko, Ovčarić, Raguž i CrnojaALFA
NJEMAČKI JEZIKLERGEN SINGEN 2Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagacić i Damir VeličkiALFA
VJERONAUKUdžbenik i radna bilježnica LOGOVITA


  • 8. razred
PREDMETUDŽBENIKAUTORNAKLADA
HRVATSKI JEZIK 8Čitanka, Udžbenik i vježbenicaTežak, Šojat, Musa, Boban, Mesić, PaunŠN
MATEMATIKAMatematički izazovi 8 (udžbenik)Paić, Bošnjak, Čilina, ZorićALFA
FIZIKAFIZIKA 7 i 8 ŠN
BIOLOGIJABiologija 8Bendelja Operta, Benović, Čuljak i dr.ŠN
KEMIJAKemija 8Lulić, Bošnjak 
GLAZBENA KULTURASvijet glazbe 8 ALFA
ENGLESKI JEZIKDIP IN 7M. Mardešić i M. SivrićŠN
LIKOVNA KULTURALikovna mapa 8  
POVIJESTPovijest 8Krešimir Erdelja, Igor Stojaković, Nikola Lovrinović i Ivan MadžarŠN
ZEMLJOPISGea 8Milan Ilić, Danijel Orešić i Ivan MaždarŠN
INFORMATIKALike IT 8Predrag Brođanac, Davor ŠokacŠN
TEHNIČKA KULTURAČudesni svijet tehnike 8Bartolić, Delić, Marenčić i dr.ŠN
NJEMAČKI JEZIKLERGEN SINGEN 3Damir Velički, Blaženka Filipan ŽiginićALFA
VJERONAUKUdžbenik LOGOVITA
  • 9. razred
PREDMETUDŽBENIKAUTORNAKLADA
HRVATSKI JEZIK 9Čitanka, Udžbenik i radna bilježnicaTežak, Boban, Mesić, Paun, KrešićŠN
MATEMATIKAMatematički izazovi 9 (udžbenik i zbirka)Paić, Bošnjak, Čilina, ZorićALFA
FIZIKAFIZIKA 8 i 9ŠN
BIOLOGIJABiologija  9Bendelja, Operta, Čuljak, Lukša i dr.ŠN
KEMIJAŠTO JE KEMIJALulić, BošnjakŠN
GLAZBENA KULTURASvijet glazbe 9ALFA
ENGLESKI JEZIKDIP IN 8 ŠN
LIKOVNA KULTURALikovna mapa  
POVIJESTPOVIJEST 9Krešimir Erdelja,  Igor Stojaković , Nikola Lovrinović i Ivan MadžarŠN
GEOGRAFIJAGEA 9Milan Ilić, Danijel Orešić i Ivan MadžarŠN
INFORMATIKALIKE IT 9D. Bujadinović, D. Rade, K Toić  i dr.ALFA
TEHNIČKA KULTURASvijet tehnike 9ALFA
NJEMAČKI JEZIKLERGEN SINGEN 4Vajda, NiglALFA
VJERONAUKUdžbenik LOGOVITA

You may also like...