OBAVIJEST

 Vijeće roditelja i škole u suradnji s Učiteljskim vijećem donijelo je odluku o zabrani donošenja i uporabe mobitela u OŠ Čerin. Ukoliko učenik iz opravdanog razloga (bolest ili drugi opravdani razlog) ponese mobitel u školu dužan je prije početka nastave o tome obavijestiti učitelja, razrednika i dežurnog nastavnika. Ako se kod učenika pronađe mobitel isti se oduzima i predaje u tajništvo škole te se informira ravnatelj. Oduzeti mobitel može preuzeti samo roditelj djeteta koji se prilikom preuzimanja mobitela obavještava o izrečenoj opomeni za kršenje Kućnog reda škole što prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti donosi sniženu ocjenu iz vladanja za učenika.

You may also like...