Obnovljen kabinet informatike

Zahvaljujući XSoft d.o.o Mostar, naša djeca imaju preuređeni kabinet informatike s novim računalima i novom informatičkom opremom.

Velika hvala!

You may also like...