PRIJAVA ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED

Roditelji/staratelji trebaju prijavu za upis djeteta u prvi razred u
školskoj 2020./2021. godini u elektronskom obliku spremiti na e-adresu
škole: [email protected]
Poštovani roditelji/staratelji, prijave za upis djece u prvi razred u
školskoj 2021./2022.godini pošaljite ili dostavite od 12.travnja do
7.svibnja 2021. godine.

Više u prilogu:
osh

P R I J A V A1

You may also like...