Uloga roditelja u izboru zanimanja djeteta

Roditelji trebaju imati aktivnu ulogu u izboru zanimanja djeteta. Oni su ti koji su najpozvaniji govoriti o sklonostima i sposobnostima svoga djeteta. Već od ranog djetinjstva imaju mogućnost prateći dijete u igri i kroz svakodnevne obveze zamijetiti koju vrstu poslova i rada dijete voli.
Dijete koje je pred izborom zanimanja traži savjet, traži pomoć, traži potvrdu i kad je jasno i čvrsto opredijeljeno za određeno zanimanje.

Uloga roditelja u izboru zanimanja je potaknuti dijete da počne razmišljati o vlastitoj budućnosti i na taj način mu pomoći doći do odgovora na pitanje:
– kakve su moje želje
– kakve su moje sposobnosti
– kakvi su moji interesi
– koja su mi zanimanja na raspolaganju
– kakve mi pripreme trebaju

Kod djece je potrebno razvijati spoznaju i osjećaj da je za svako zanimanje nužno posjedovati određena znanja i sposobnosti kao i određene osobine ličnosti i radne navike. Nije dovoljno samo željeti i voljeti neko zanimanje. Važno je znati što je sve nužno posjedovati da bi se to zanimanje uspješno obavljalo.
Roditelji bi trebali suzbijati sve predrasude, kojih u ovoj sferi ima i previše, bilo u odnosu na rad i zanimanje , bilo u odnosu prema pojedinim zanimanjima i njihovoj ulozi i značaju u društvu.
Treba naglasiti da svaki rad i svako zanimanje ima svoju vrijednost, ali svaki rad i svako zanimanje traži pretpostavke za to zanimanje.
Omogućite djetetu da upozna različite poslove, promatra ljude kako rade, dođe do knjiga i brošura o zanimanjima koja ga interesiraju.
Djetetu ne treba po svaku cijenu nametnuti svoje stavove, ali se treba aktivno uključiti počevši od iskrenih razgovora s djetetom i suradnje s nastavnicima pa sve do suradnje sa stručnjacima koji se bave ovom problematikom.

Pedagog: Iva Lovrić
Uloga roditelja u izboru zanimanja djeteta

You may also like...