Popis odabranih udžbenika za školsku 2020./2021.godinu

1.razred

 

PREDMET UDŽBENIK AUTOR NAKLADA
HRVATSKI JEZIK Tajna slova 1.i 2. polug. udžbenik Terezija Zokić, Jadranka Bralić, Marija Musa ŠN (Školska naklada)
MATEMATIKA Moj sretni broj 1.i nast. Listići D.Miklec, Prtajin, Rogić ŠN
PRIRODA I DRUŠTVO Moje okružje 1. De Zan, Haločer,Vasilj ŠN
GLAZBENA KULTURA Razigrani zvuci 1. Ćubela, Jandrašek, Stanišić, Šimunov ŠN
LIKOVNA KULTURA Likovna mapa   ALFA
VJERONAUK udžbenik LOGOVITA
  1. razred

 

PREDMET UDŽBENIK AUTOR NAKLADA
HRVATSKI JEZIK Tajna slova 2.,1 i 2. polugodište, udžbenik i radna bilježnica Terezija Zokić, Jadranka Bralić, Marija Musa ŠN
MATEMATIKA Moj sretan broj 2 udžbenik i radna bilježnica D.Miklec, Prtajin, Jakovljević ŠN
PRIRODA I DRUŠTVO Moje okružje 2 udžbenik i radna bilježnica De Zan ,Vasilj, Madžar ŠN
GLAZBENA KULTURA Razigrani zvuci 2. Stanić, Jandrašek, ŠN
ENGLESKI JEZIK SMILES 1 + radna bilježnica Jenny Dolley, Virginia Evans ALFA
LIKOVNA KULTURA BLOK 2    
VJERONAUK Udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA

 

  1. razred

 

PREDMET UDŽBENIK AUTOR NAKLADA
HRVATSKI JEZIK Tajna slova 3 čitanka, udžbenik i radna  bilježnica Zokić, Bralić, Musa ŠN
MATEMATIKA Moj sretan broj 3 udžbenik i radna bilježnica Miklec, Prtajin, Rogić, Binder, Grgurić ŠN
PRIRODA I DRUŠTVO Moje okružje 3

udžbenik i radna bilježnica

DeZan,Vasilj, Madžar ŠN
GLAZBENA KULTURA Razigrani zvuci 3 Jandrašek, Stanišić, Ćubela ŠN
ENGLESKI JEZIK SMILES 2 + radna bilježnica Jenny Dolley, Virginia Evans ALFA
VJERONAUK Udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA

 

  1. razred

 

PREDMET UDŽBENIK AUTOR NAKLADA
HRVATSKI JEZIK Tajna slova 4,čitanka, udžbenik, radna bilježnica Zokić,Bralić, Musa ŠN
MATEMATIKA Moj sretni broj 4.udžbenik, radna bilježnica Skupina autora ŠN
PRIRODA I DRUŠTVO Moje okružje 4.udžbenik, radna bilježnica De Zan,Vasilj, Nejašmić, Madžar ŠN
GLAZBENA KULTURA Glazbeni zvuci 4. Ćubela, Jandrašek, Stanišić ŠN
ENGLESKI JEZIK SMILES 3 + radna bilježnica Jenny Dolley, Virginia Evans ALFA
VJERONAUK Udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA

 

  1. razred

 

PREDMET UDŽBENIK AUTOR NAKLADA
HRVATSKI JEZIK Tajna slova 5,čitanka,udžbenik i radna bilježnica Zokić, Bralić, Musa ŠN
MATEMATIKA Moj sretan broj 5 udžbenik i radna bilježnica Binder, Mesaroš-Grgurić, Vejić ŠN
PRIRODA I DRUŠTVO Moje okružje 5, udžbenik DeZan, Vranješ, Šoljan, Madžar, Vasilj ŠN
GLAZBENA KULTURA Razigrani zvuci 5 Jandrašek,Ćubela ŠN
ENGLESKI JEZIK SMILES 4 + radna bilježnica Jenny Dolley, Virginia Evans ALFA
LIKOVNA KULTURA LIKOVNA MAPA ili blok broj 4    
 

VJERONAUK

udžbenik i radna bilježnica LOGOVITA

Bilježnice: Velike bilježnice debelih korica za hrvatski jezik, matematiku i prirodu i društvo.

 

  1. razred

 

PREDMET UDŽBENIK AUTOR NAKLADA
HRVATSKI JEZIK 6 Čitanka, udžbenik i radna bilježnica Težak, Bacan, Boban, Čubrić, Mesić, Paun, Krešić ŠN
MATEMATIKA MATEMATIČKI IZAZOVI 6  (udžbenik i zbirka)   ALFA
PRIRODA Priroda 6  Bendelja, Lugar, Operta, Stanić, Koštroman i dr. ŠN
GLAZBENA KULTURA Svijet glazbe 6   ALFA
ENGLESKI JEZIK Dip in 5 Ban, Sivrić ŠN
LIKOVNA KULTURA Likovna mapa 6    
POVIJEST Povijest 6 Sanja Cerovski, Nikola Lovrinović ŠN
ZEMLJOPIS Gea 6 Milan Ilić, Danijel Orešić i Ivan Madžar ŠN
INFORMATIKA Like IT 6 D. Rade, B. Šantalab, L. Novaković, S. Valjan Đogić ALFA
TEHNIČKA KULTURA Tehnička kultura 6 Olić, Sunko, Ovčarić, Raguž i Crnoja ALFA
NJEMAČKI JEZIK LERGEN SINGEN Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagacić i Damir Velički ALFA
VJERONAUK Udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA

 

  1. razred

 

PREDMET UDŽBENIK AUTOR NAKLADA
HRVATSKI JEZIK 7 Čitanka, Udžbenik i radna bilježnica Šojat, Musa, Težak, Bacan, Boban, Čubrić, Mesić, Paun, Tokić ŠN
MATEMATIKA Matematički izazov 7

(udžbenik i zbirka)

  ALFA
BIOLOGIJA Priroda 7 Bendelja, Budić, Operta, Pongrac i dr. ŠN
GLAZBENA KULTURA Svijet glazbe 7   ALFA
ENGLESKI JEZIK Dip in 6 Mardešić, Sivrić ŠN
LIKOVNA KULTURA Likovna mapa 7    
POVIJEST Povijest 7 Željko Brdal, Margita Madunić i Nikola Lovrinović ŠN
ZEMLJOPIS Gea 7 Milan Ilić, Danijel Orešić i Ivan Maždar ŠN
INFORMATIKA Like it 7 Šantalab, Toić, Dalčić ALFA
TEHNIČKA KULTURA Tehnička kultura 7 Olić, Sunko, Ovčarić, Raguž i Crnoja ALFA
NJEMAČKI JEZIK LERGEN SINGEN 2 Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagacić i Damir Velički ALFA
VJERONAUK Udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA

 

 

  1. razred

 

PREDMET UDŽBENIK AUTOR NAKLADA
HRVATSKI JEZIK 8 Čitanka, Udžbenik i vježbenica Težak, Šojat, Musa, Boban, Mesić, Paun ŠN
MATEMATIKA Matematički izazovi 8 (udžbenik) Paić, Bošnjak, Čilina, Zorić ALFA
FIZIKA FIZIKA 7 i 8   ŠN
BIOLOGIJA Biologija 8 Bendelja Operta, Benović, Čuljak i dr. ŠN
KEMIJA Kemija 8 Lulić, Bošnjak  
GLAZBENA KULTURA Svijet glazbe 8   ALFA
ENGLESKI JEZIK DIP IN 7 M. Mardešić i M. Sivrić ŠN
LIKOVNA KULTURA Likovna mapa 8    
POVIJEST Povijest 8 Krešimir Erdelja, Igor Stojaković, Nikola Lovrinović i Ivan Madžar ŠN
ZEMLJOPIS Gea 8 Milan Ilić, Danijel Orešić i Ivan Maždar ŠN
INFORMATIKA Like IT 8 Predrag Brođanac, Davor Šokac ŠN
TEHNIČKA KULTURA Čudesni svijet tehnike 8 Bartolić, Delić, Marenčić i dr. ŠN
NJEMAČKI JEZIK LERGEN SINGEN 3 Damir Velički, Blaženka Filipan Žiginić ALFA
VJERONAUK Udžbenik   LOGOVITA

 

  1. razred

 

PREDMET UDŽBENIK AUTOR NAKLADA
HRVATSKI JEZIK 9 Čitanka, Udžbenik i radna bilježnica Težak, Boban, Mesić, Paun, Krešić ŠN
MATEMATIKA Matematički izazovi 9 (udžbenik i zbirka) Paić, Bošnjak, Čilina, Zorić ALFA
FIZIKA FIZIKA 8 i 9 ŠN
BIOLOGIJA Biologija  9 Bendelja, Operta, Čuljak, Lukša i dr. ŠN
KEMIJA ŠTO JE KEMIJA Lulić, Bošnjak ŠN
GLAZBENA KULTURA Svijet glazbe 9 ALFA
ENGLESKI JEZIK DIP IN 8   ŠN
LIKOVNA KULTURA Likovna mapa    
POVIJEST POVIJEST 9 Krešimir Erdelja,  Igor Stojaković , Nikola Lovrinović i Ivan Madžar ŠN
GEOGRAFIJA GEA 9 Milan Ilić, Danijel Orešić i Ivan Madžar ŠN
INFORMATIKA LIKE IT 9 D. Bujadinović, D. Rade, K Toić  i dr. ALFA
TEHNIČKA KULTURA Svijet tehnike 9 ALFA
NJEMAČKI JEZIK LERGEN SINGEN 4 Vajda, Nigl ALFA
VJERONAUK Udžbenik   LOGOVITA

 

 

 

You may also like...