HRVATSKI JEZIK u BiH u 19. i 20. stoljeću , Tea Ćavar IX.a