KVIZ ZNANJA Svojstva računala , Tea Ćavar IX.A (1)