Uloga roditelja u izboru zanimanja djeteta

Roditelji trebaju imati aktivnu ulogu u izboru zanimanja djeteta. Oni su ti koji su najpozvaniji govoriti o sklonostima i sposobnostima svoga djeteta. Već od ranog djetinjstva imaju mogućnost prateći dijete u igri i kroz svakodnevne obveze zamijetiti koju vrstu poslova  i rada dijete voli.

Dijete koje je pred izborom zanimanja traži savjet, traži pomoć,traži potvrdu i kad je jasno i čvrsto opredijeljeno za određeno zanimanje.

Uloga roditelja u izboru zanimanja je potaknuti dijete da počne razmišljati o vlastitoj budućnosti i na taj način mu pomoći   doći do odgovora na pitanje:

  • kakve su moje želje
  • kakve su moje sposobnosti
  • kakvi su moji interesi
  • koja su mi zanimanja na raspolaganju
  • kakve mi pripreme trebaju

Kod djece je potrebno razvijati spoznaju i osjećaj da je za svako zanimanje nužno posjedovati određena znanja i sposobnosti kao i određene osobine ličnosti i radne navike. Nije dovoljno samo željeti i voljeti neko zanimanje. Važno je znati što je sve nužno posjedovati da bi se to zanimanje uspješno obavljalo.

Roditelji bi trebali suzbijati sve predrasude, kojih u ovoj sferi ima i previše, bilo u odnosu na rad i zanimanje , bilo u odnosu prema pojedinim zanimanjima i njihovoj ulozi i značaju u društvu.

Djetetu  treba naglasiti da svaki rad i svako zanimanje ima svoju vrijednost, ali svaki rad i svako zanimanje traži pretpostavke za to zanimanje.

Omogućite djetetu da upozna različite poslove, promatra ljude kako rade, dođe do knjiga i brošura o zanimanjima koja ga interesiraju. Roditelji  ne trebaju djetetu nametnuti svoje stavove, ali se trebaju aktivno uključiti počevši od iskrenih razgovora s djetetom i suradnje s nastavnicima pa sve do suradnje sa stručnjacima koji se bave ovom problematikom.

                                                                                                         Pedagog:  Iva Lovrić

You may also like...